Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020
     ​Thực hiện công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 và công văn số 1748/UBND-KGVX ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 269/BKHCNKHTC ngày 31/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

   Sở Khoa học và Công nghệ thông báo một số nội dung đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh năm 2020

Đính kèm hồ sơ: 

 

Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-06-2019
In nội dung
File đính kèm:
Ho so dang ky DNKHCN 2020.zip


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.