Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 Chính phủ.

​V/v: triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 Chính phủ.​

1748_UBND_KGVX_19.02.2019.pdf1748_UBND_KGVX_19.02.2019.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 27-02-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.