Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Triển khai hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.​

1748_UBND_KGVX_19.02.2019.pdf1748_UBND_KGVX_19.02.2019.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 27-02-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.