Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và đề xuất sửa đổi, bổ sung nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

​Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và đề xuất sửa đổi, bổ sung nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

1893_UBND_KGVX_21.02.2019.pdf1893_UBND_KGVX_21.02.2019.pdf

VP010- De cuong Bao cao gop y Thong tu 24.docVP010- De cuong Bao cao gop y Thong tu 24.doc


Người thông báo:
Ngày thông báo: 25-02-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.