Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ​

V/v Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ​

208KH_01.02.19_VP010.signed.signed.pdf208KH_01.02.19_VP010.signed.signed.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-02-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.