Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ KHCN.​

V/v thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ KHCN.​

592_UBND_KGVX_16.01.2019.pdf592_UBND_KGVX_16.01.2019.pdf

TDC_TDC080_trienkhaiThongtu10_2018_BKHCN.docTDC_TDC080_trienkhaiThongtu10_2018_BKHCN.doc


Người thông báo:
Ngày thông báo: 25-01-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.