Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Đính kèm: 05_03.01.19_QLK066.signed.signed.pdf05_03.01.19_QLK066.signed.signed.pdf

DuthaoQuyetdinh_05_QLK066.docxDuthaoQuyetdinh_05_QLK066.docx


Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-01-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.