Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định Ban hành Quy chế xét chọn và quản lý chương trình đào tạo SĐH nhân lực KHCN trình độ cao, chất lượng cao, hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi (Mục tiêu 2) thuộc Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Người thông báo:
Ngày thông báo: 13-11-2018
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.