Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

​V/v Góp ý Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Đính kèm: 12070_UBND_CNN_08.11.2018.pdf12070_UBND_CNN_08.11.2018.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 12-11-2018
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.