Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
​Thông báo về việc Tuyển chọn, xét giao trực tiếp và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

V/v Tuyển chọn, xét giao trực tiếp và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

Đính kèm: 1.Thongbao_tuyenchon _giaotructiep_2018.pdf1.Thongbao_tuyenchon _giaotructiep_2018.pdf 

2.3659_QD_UBND_19.10.2018.pdf2.3659_QD_UBND_19.10.2018.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 29-10-2018
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.