Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo danh sách phân công cán bộ trực tăng cường lễ giỗ tổ hùng vương và lễ 30/4 và 1/5-2017

​Danh sách phân công cán bộ trực tăng cường lễ giỗ tổ hùng vương và lễ 30/4 và 1/5-2017​.

Đính kèm:

Lich truc So- 345-04.04.17-VP010.signed.pdfLich truc So- 345-04.04.17-VP010.signed.pdf

Lich truc- 25-UDC-04.4.2017.pdfLich truc- 25-UDC-04.4.2017.pdf

Lich truc - 67-UCS-HCTH-04.4.2017.pdfLich truc - 67-UCS-HCTH-04.4.2017.pdfNgười thông báo:
Ngày thông báo: 05-04-2017
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.