Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma tuý, mai dâm tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017 ​

V/v thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma tuý, mai dâm tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017


Người thông báo: Văn phòng - Mai Phương Nam
Ngày thông báo: 10-03-2017
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.