Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết webiste trong tỉnh
Liên kết webiste các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

V/v: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017​

Đính kèm: 186KH-28.02.17-PC062.signed.signed.pdf186KH-28.02.17-PC062.signed.signed.pdf


Người thông báo: Văn phòng - Mai Phương Nam
Ngày thông báo: 01-03-2017
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.