Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết webiste trong tỉnh
Liên kết webiste các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018.​

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018.​

Đính kèm: Vanban_trienkhaiXDKHvadutoanNSNNveKHCN_nam2018.doc- Vanban_trienkhaiXDKHvadutoanNSNNveKHCN_nam2018.doc

- Danh sách: Danhsach_cacdonvi_trienkhaiXDKHvaDutoanNSNNveKHCN_nam2018.docDanhsach_cacdonvi_trienkhaiXDKHvaDutoanNSNNveKHCN_nam2018.doc

- Công văn: 209-BKHCN-KHTH-23.01.2017.pdf209-BKHCN-KHTH-23.01.2017.pdf


Người thông báo: Văn phòng - Mai Phương Nam
Ngày thông báo: 15-02-2017
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.