Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)

Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-08-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.