Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kế hoạch mở hồ sơ tham gia xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa

Người thông báo:
Ngày thông báo: 17-02-2023
In nội dung
File đính kèm:
0. QLKKhanhLong_TB Ke hoach mo ho so_CN.ANQP.2022.docx
282TB_16.02.23_QLKKhanhLong.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.