Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v THÔNG BÁO Kế hoạch mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn/Giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-02-2023
In nội dung
File đính kèm:
QLKThach_TB_Mohoso_Blockchain_lan 2.docx
255_14.02.23_QLKThach.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.