Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021. Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn” (lần 4).

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-11-2022
In nội dung
File đính kèm:
QLKDung _ Thong bao tuyen chon _NN_2021 lan 4(1).docx
2948TB_17.11.22_QLKDung.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.