Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý đơn vị để xây dựng phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 cho 09 nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1279_29.07.19_QLK069.signed.signed.pdf1279_29.07.19_QLK069.signed.signed.pdf

1.2 Mau_A1_DXDT_2.docx1.2 Mau_A1_DXDT_2.docx

1.3 Mau_A2_DXDASXTN.docx1.3 Mau_A2_DXDASXTN.docx

1.4. Mẫu A3_ĐXNV.docx1.4. Mẫu A3_ĐXNV.docxNgười thông báo:
Ngày thông báo: 31-07-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.