Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo v/v nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
1. Bieu mau TM _ 2022_quansu.rar
2691TB_25.10.22_QlK066.pdf
2_2022_QD_2840_DMQNQP_2022.pdf
0. QLK066_TBnophosoxetgiaotructiep.ANQP.2022.docx


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.