Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2022 Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
2_2022_QD_2840.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.