Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 04/01/2021 của Sở KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-01-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.