Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh ĐNai ban hành kèm theo QĐ số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh ĐNai

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-04-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.