Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo kế hoạch mở hồ sơ tham gia giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020;

Thông báo số 136/TB-SKHCN ngày 3/2/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020;

Căn cứ hồ sơ của các đơn vị nộp tham gia giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 đến hết ngày 20/3/2020;​

477TB_24.03.20_QLK031_Huong.signed.signed.pdf477TB_24.03.20_QLK031_Huong.signed.signed.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 25-03-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.