Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Để có sở tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu ;trường Đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết để tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, như sau:​


Người thông báo:
Ngày thông báo: 23-03-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.