Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

​File đính kèm QĐ.470.congkhai.QT2018.pdfQĐ.470.congkhai.QT2018.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 02-12-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.