Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Những mẫu chuyện kể về Bác Hồ

 
 
Khí tiết chiến sĩ cách mạng nơi ngục tù đế quốc (10/08/2018)

Đầu năm 1969, chính quyền Sài Gòn gấp rút thực hiện kế hoạch hậu chiến đầy thâm hiểm và tàn ác. Chúng tập trung cao độ thực hiện Huấn thị 979 và Huấn thị 1130, do tổng trưởng quốc phòng Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Vỹ ký, về phân hóa v...

Xem tiếp
Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn (10/08/2018)

Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác...

Xem tiếp
Người “giữ lửa” của buôn làng Chăm H’Roi (10/08/2018)

Ở thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, bà con đồng bào nơi đây ví ông Soa Doanh Châu là người “giữ lửa” của buôn làng Chăm H’roi.

Xem tiếp
Trí thức Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (27/07/2018)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là sự vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chủ tịch Hồ Ch...

Xem tiếp
Mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh (27/07/2018)

Tư tưởng về dân tộc, dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của việc thấm nhuần những giá trị tinh hoa của ông cha trong lịch sử nước nhà, là kết quả của việc kế thừa những thành quả của nhân loại về dân chủ. Mối quan hệ biện chứn...

Xem tiếp
“Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” - Mô hình cụ thể hóa thực hiện Ch... (27/07/2018)

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa bằng những mô hình,...

Xem tiếp
Nam Định: Nỗ lực làm theo Bác tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị (27/07/2018)

Ở Nam Định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trong hơn 2 năm qua đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai bằn...

Xem tiếp
Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (27/07/2018)

Phương pháp dân vận Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ta, góp phầ...

Xem tiếp
Quỳnh Phụ (Thái Bình) thiết thực học và làm theo Bác (27/07/2018)

Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên đại bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -...

Xem tiếp
Quảng Trị: Nhiều cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ... (24/07/2018)

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Quảng Trị tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Xem tiếp
1 >>
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.