Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thể lệ Hội thi "Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017"" Cập nhật: 04-05-2017 11:07
Ngày 28/4/2017, Trưởng ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT đã ký Quyết định ban hành thể lệ Hội thi "Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017"
In nội dung