Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH&CN năm 2021 Cập nhật: 08-06-2021 01:57

Thể lệ giải thưởng Sản phẩm Truyền thông KHCN

Thele_148QD.pdfThele_148QD.pdf

Gợi ý chủ đề: 

05_ Goi y chu de _ 2021.pdf

Kế hoạch tổ chức giải thưởng 

13_5_2021_Ke hoach_To chuc giai thuong 2021_BTC.doc

Quy chế hoạt động Ban tổ chức Giải thưởng

13_5_2021_Quy che hoat dong BTC Giai thuong 2021-2025.doc
In nội dung