Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thư mời nhận giải Khuyến Khích Chương trình 6 năm 2016 Cập nhật: 12-01-2017 01:31
Trao giải cho các giải pháp kỹ thuật đạt giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2016 và Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2016

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-STKK ngày 27/12/2016 của Ban Tổ Chức Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai Về việc trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-CT6 ngày 30/12/2016 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 6 Về việc trao giải Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2016;

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Tác giả: Danh sách đính kèm - Chương trình trao giải

 

Đến tham dự và nhận giải khuyến khích của 02 phong trào Hội thi trên.

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 , ngày 14/01/2017 (Sáng thứ Bảy).

- Địa điểm tổ chức: Hội Trường lớn (Lầu 2) – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Các tác giả hoặc nhóm tác giả không tham dự được, vui lòng thông báo về Ban tổ chức gặp anh Văn – 0913.142649.

Trân trọng đón tiếp./.

 

GIÁM ĐỐC

                                                                     Phạm Văn Sáng (đã ký)

 

 


In nội dung