Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin Hội thi Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ

 
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 2 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (27/06/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 1 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (23/06/2022)
Xem tiếp...
Link đăng ký và tham gia dự thi Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (09/06/2022)
Xem tiếp...
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (03/06/2022)
Xem tiếp...
Thông báo lịch thi cụ thể Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022" (01/06/2022)
Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022" được tổ chức thành 3 đợt thi. Thời gian cụ thể như sau: Xem tiếp...
Tài liệu tham khảo: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 (31/05/2022)
Xem tiếp...
Tài liệu tham khảo: Phần 2 - Các Thông tư (31/05/2022)
Xem tiếp...
Tài liệu tham khảo: Phần 1 - Các Nghị định về Sở hữu trí tuệ (31/05/2022)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ Chức Cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ tỉnh Đồng Nai” (31/05/2022)
Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến/trực tiếp "Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ năm 2022" (31/05/2022)
Xem tiếp...