Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin cập nhập mới

 
Mời tải hình ảnh nhận giải tại Lễ tổng kết các phong trào hội thi năm 2017 (13/02/2018)
Vào ngày 07/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết các Phong trào Hội thi năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Sư kiện Golden Palace. Xem tiếp...
Trao giải Khuyến khích “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017”, “Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017”, “Giải thưởng Sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ”, “Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa Lịch sử (01/02/2018)
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-STKT ngày 02/01/2018 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc trao giải cho các giải pháp kỹ thuật và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CT6 ngày 05/01/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2017 về việc trao giải Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2017, Xem tiếp...
Danh sách các giải pháp vào vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2017 (08/01/2018)
Thường trực Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai lần thứ XXII năm 2017 vui mừng thông báo: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Kỹ thuật Quân Sự (17/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Công nghệ thực phẩm (14/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Giáo dục (12/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Giao thông vận tải (09/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Giáo dục - Phân môn Tiểu học (06/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Công nghệ thông tin (05/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...
Mời tác giải trình bày giải pháp tham gia dự thi Hội thi STKT lĩnh vực Nông nghiệp (04/12/2017)
Để có cơ sở đánh giá, xếp loại các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2017 một cách khách quan, chính xác, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh kính mời Ông/Bà về dự buổi họp: Xem tiếp...