Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Đề tài khoa học cấp tỉnh - Chi tiết

 

Tên đề tài:

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh ức chế độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi
Mã đề tài:
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Hải
Ngày thực hiện : 2013-2015
Lĩnh vực: D. Công nghệ sinh học
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: