Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Đề tài khoa học cấp tỉnh - Chi tiết

 

Tên đề tài:

Mô phỏng cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số loại súng bộ binh phục vụ huấn luyện quân sự, giáo dục an ninh, quốc phòng.
Mã đề tài: DTT2012-12-B
Chủ nhiệm: Từ Ngọc Lương
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: C. Công nghệ thông tin
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trường sĩ quan lục quân 2
Đơn vị phối hợp: Viện Công nghệ mô phỏng
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: Thuyetminh-sungbobinh.pdf