Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Đề tài khoa học cấp tỉnh - Chi tiết

 

Tên đề tài:

Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điên toán đám mây trong triển khai và cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến
Mã đề tài: DTT2012-12-B
Chủ nhiệm: Võ Hoàng Khai
Ngày thực hiện : 2012
Lĩnh vực: C. Công nghệ thông tin
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển phần mềm
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: 01_Thuyetminh_aohoadammay.pdf