Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai   29-07-2014

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới đồng bộ Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai với hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ và hình thành một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, kiến thức đầy đủ về công nghệ chiếu xạ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, nghiên cứu các công nghệ có liên quan đến chiếu xạ

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản

Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản
Thời gian thực hiện: 2012-2016
Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh
Loại hình tài trợ: Không
Nhà tài trợ: Không
Tình trạng dự án: Đang triển khai
 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.