Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án Trung tâm đo kiểm (Chi nhánh Đo lường thử nghiệm - Chi cục Đo lường Chất lượng) thuộc sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai;   22-04-2014

Mục tiêu dự án:

Xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm đo kiểm (Chi nhánh Đo lường thử nghiệm - Chi cục đo lường chất lượng) thuộc sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đo lường thử nghiệm (kiểm định, hiệu chỉnh, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa) đáp ứng yêu cầu cho các khu công nghiệp xung quanh như Nhơn Trạch 1,2,3,4,5,6,...., Gò Dầu, Long Thành và các dự án khác trên địa bàn tỉnh;
Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản
Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản
Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
Kinh phí dự án: Ngân sách tỉnh
Loại hình tài trợ: Không
Nhà tài trợ: Không
Tình trạng dự án: Đã triển khai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.