Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án Xây dựng hệ thống chống sét đánh thẳng văn phòng KP 1, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai   31-07-2014

Mục tiêu dự án: Hệ thống chống sét đánh thẳng được xây dựng nhằm bảo vệ an toàn cho người dân sống trong các vùng có mật độ sét cao. Tuy nhiên với một vùng đất rộng lớn, dân cư sống rải rác thì việc lắp đặt mỗi khu vực một trụ thu sét với bán kính bảo vệ có giới hạn sẽ không đảm bảo an toàn cho các khu vực nằm ngoài phạm vụ an toàn của trụ thu sét đó. 

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản

Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản

Thời gian thực hiện:  2011 - 2012
Kinh phí dự án: Ngân sách tỉnh
Loại hình tài trợ: Không
Nhà tài trợ: Không
Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.