Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án Đầu tư 01 xe tải chuyên dụng có gắn cần cẩu để phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Đồng Nai   31-07-2014

Mục tiêu dự án: Đầu tư xe ô tô tải có cần cẩu chuyên nghiệp, với công nghệ tiên tiến đảm bảo năng lực để Trung tâm thực hiện công tác quản lý nhà nước về chuẩn đo lường, tổ chức hoạt động kiểm định, tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tiểu chuẩn, đo lường và chất lượng theo phân cấp

Lĩnh vực chuyên môn: Mua sắm trang thiết bị

Loại dự án: Mua sắm trang thiết bị
Thời gian thực hiện: 2013
Kinh phí dự án: Ngân sách tỉnh
Loại hình tài trợ: Không
Nhà tài trợ: Không
Tình trạng dự án: Đã hoàn thành
 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.