Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng   24-09-2020

Mục tiêu dự án: Đảm bảo cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườ​ng - Chất lượng và viên chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ; thiết lập không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản Thời gian thực hiện: 2021-2022 Kinh phí dự án: Ngân sách tỉnh Loại hình tài trợ: Không Nhà tài trợ: Không Tình trạng dự án: Chuẩn bị đầu tư

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.