Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Giới thiệu chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập

 

​CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP TỈNH ĐỒNG NAI

logo-Chuongtrinh6.bmp


Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập hàng năm của tỉnh là một trong những hoạt động tiêu biểu tỉnh Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Mục đích của hoạt động này là để phát huy và khuyến khích tinh thần sáng tạo của mọi tổ chức, mọi tập thể, mọi cá nhân và đông đảo quần chúng trong quá trình nghiên cứu, lao động sản xuất và học tập, nhằm tạo ra các giải pháp mới có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, để từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển, hỗ trợ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập là một trong 7 chương trình của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Đồng Nai. Chương trình được bắt đầu triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2001 với Kế hoạch thực hiện số 01/BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2001 của Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", được UBND tỉnh phê chuẩn bằng Văn bản số 1339/UBT ngày 09 tháng 4 năm 2001. Ban chủ nhiệm Chương trình gồm các cơ quan thành viên là các Sở, Ban ngành của tỉnh. Chủ nhiệm Chương trình đồng thời là cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm là Sở Khoa học và Công nghệ.

Các tổ chức và cá nhân cần biết thêm thông tin chi tiết về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập xin liên hệ địa chỉ:

 

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Số 1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822297 (line 8182); Fax: 0251.3825585