Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Xây dựng hệ thống thông tin chuyên biệt hóa cho vi rút cúm ở Việt Nam
Mã đề tài: DTT2010-04-A
Chủ nhiệm: Trần Văn Lăng
Ngày thực hiện : 2010
Lĩnh vực: C. Công nghệ thông tin
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lạc Hồng
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: