Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

Xây dựng Kit chẩn đoán PRRS (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh tiêu chảy cấp trên heo nuôi bằng phương páp PCR"
Mã đề tài: DTT2010-05-B
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày thực hiện : 2010
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: TM-detaibokitPrrs.pdf