Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chưa có tên

 

Tên đề tài:

“Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGap ở Đồng Nai
Mã đề tài: DTT2010-07-A
Chủ nhiệm: Nguyễn An Đệ
Ngày thực hiện : 2010
Lĩnh vực: J. Nông nghiệp
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ
Đơn vị phối hợp:
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ ĐN
Kết quả ứng dụng:
File đính kèm: