Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Triển khai điều tra một số mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 -2020.   26-05-2020

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 5587/UBND-KGVX  về việc chủ trương triển khai điều tra một số mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 -2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện điều tra mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ với một số mục tiêu chủ yếu như: Tỷ lệ đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế; Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; Tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô từ 100 lao động trở lên áp dụng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm; Nhân lực xã hội có trình độ sau đại học;Tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ.

5587-UBND-KGVX-19.05.2020dieutra.pdf5587-UBND-KGVX-19.05.2020dieutra.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.