Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin

 
Thông tin hội thi cán bộ Tuyên giáo ứng dụng CNTT giỏi -Dân vận khéo năm 2015 (19/07/2014)
Được sự chấp thuận của Thường trực tỉnh ủy tại văn bản 2334/CV-TU ngày 15/02/2012 v/v chấp thuận tổ chức hội thi Cán bộ Tuyên giáo ứng dụng CNTT giỏi- Dân vận khéo giai đoạn 2012-2015. Ban Tuyên giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng tỉnh ủy, Ban Dân vận, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp cùng tổ chức Hội thi năm 2015 Xem tiếp...