Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết webiste trong tỉnh
Liên kết webiste các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1


1.
Giám đốc PHẠM VĂN SÁNG

 

phamvansang1.jpg
​1. Ngày sinh: 10/04/1958
2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc
    - Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ

4. Học vị: Tiến sĩ; Học hàm: Phó giáo sư
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Tiến sĩ Kinh tế
- Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Nga văn
- Chính trị: Cử nhân
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: director@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, xây dựng cơ bản, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thành phố Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, công tác thông tin khoa học công nghệ và nhiệm vụ do cấp trên phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển Phần mềm, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học, Ban Quản lý dự án, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.


 

2. Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

huynhminhhau.jpg
​1. Ngày sinh: 10/10/1967
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Kỹ thuật xe máy Quân sự, công binh
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: hoạt động quản lý nhà nước Thanh tra, về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, triển khai, chuyển giao ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh.

- Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

3. Phó Giám đốc NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONG.jpg
​1. Ngày sinh: 11/03/1973
2. Quê quán: Tiền Giang
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Cơ khí
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 6888

7. Email: phuongnn@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: hoạt động quản lý khoa học, quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, công tác pháp chế, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ huyện Định Quán, huyện Tân Phú, huyện Xuân Lộc.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Phòng Pháp chế.