Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1


1.
Giám đốc
NGUYỄN THỊ HOÀNG

 

01_05_18_NGUYENTHIHOANG.jpg
​1. Ngày sinh: 16/04/1972
2. Quê quán: Đồng Nai

3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc Sở
    - Đảng: Tỉnh ủy viên

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Chính trị: Cao cấp
- Tin học: Cao đẳng

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: hoangnt@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

 


 

2. Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

huynhminhhau.jpg
​1. Ngày sinh: 10/10/1967
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Kỹ thuật xe máy Quân sự, công binh
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công nghệ, thị trường công nghệ; sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân; triển khai, chuyển giao ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ..

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý chuyên ngành, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, công tác kế hoạch của phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ;

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

3. Phó Giám đốc NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONG.jpg
​1. Ngày sinh: 11/03/1973
2. Quê quán: Tiền Giang
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Thạc sĩ Cơ khí
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 6888

7. Email: phuongnn@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: hoạt động quản lý khoa học, quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ;

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ,

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ;

- Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương.

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

4. Phó Giám đốc ĐOÀN TẤN ĐẠT

DOANTANDAT.jpg
​1. Ngày sinh: 01/07/1964
2. Quê quán: Đồng Nai
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Đảng viên

4. Học vị: Cử nhân
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8288

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ: công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính và công tác pháp chế.

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng), Phòng Pháp chế;

- Tham gia Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ;

- Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.