Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 
1

 

1. Giám đốc LẠI THẾ THÔNG

laithethong.jpg
.1. Ngày sinh: 14/10/1977
 2. Quê quán: Nam Định

 3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Giám đốc Sở
    - Đảng:
Đảng viên

 4. Học vị: Tiến sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cử nhân Hải quan; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Anh văn B2 khung Châu âu
- Chính trị: Cao cấp
- Tin học:
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8588

7. Email: thonglt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo trong quan hệ phối hợp công tác giữa Sở với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan tư pháp, tổ chức khác có liên quan.

b. Lãnh đạo, điều hành mọi mặt hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao;

c. Là chủ tài khoản của cơ quan;

d. Là người phát ngôn của cơ quan;

e. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, cụ thể:

- Công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách;

- Công tác khiếu nại, tố cáo liên quan thực thi công vụ và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong Sở;

- Công tác quản lý dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.

- Công tác xây dựng cơ bản và quản lý dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Công tác tài chính, kế toán;

- Công tác tổng hợp, xây dựng triển khai chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ.

- Phụ trách hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Đồng Nai.

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

- Chủ trì các Hội đồng khoa học cấp tỉnh: Hội đồng tư vấn xác định danh mục; Hội đồng tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ; Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ.

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ thường xuyên giao cho Trung tâm KH&CN;

f. Phụ trách toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở và Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

g. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh đối với các lĩnh vực được phân công.

h. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: Thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Xuân Lộc.

 

 

2. Phó Giám đốc HUỲNH MINH HẬU

huynhminhhau.jpg
​1. Ngày sinh: 10/10/1967
2. Quê quán: Bình Dương
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ
4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực; Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sĩ kỹ thuật ô tô
- Ngoại ngữ: C Anh văn
- Tin học: A

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8388

7. Email: hauhm@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

a. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Lĩnh vực Công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; hoạt động sáng kiến của tỉnh

- Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, năng lượng nguyên tử;

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Công tác đánh giá các chỉ số chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

- Công tác về Truy xuất nguồn gốc Sản phẩm và quản lý Nhãn hàng hoá sản phẩm.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO hành chính công.

- Hoạt động về Hợp chuẩn hợp quy; Công tác Tiêu chuẩn đo lường; Giải thưởng Chất lượng quốc gia

- Công tác Thủ tục Hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách

- Công tác góp ý trong các lĩnh vực được giao phụ trách

b. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công

c. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Chuyên ngành và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom và huyện Định Quán.

 

 

3. Phó Giám đốc ĐOÀN TẤN ĐẠT

DOANTANDAT.jpg
​1. Ngày sinh: 01/07/1964
2. Quê quán: Đồng Nai
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ

4. Học vị: Cử nhân
5. Trình độ:
- Chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, Công nghệ thông tin
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: Đại học

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 8288

7. Email: datdt@dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:  

a. Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác hành chính, quản trị trụ sở nói chung;

- Công tác văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào;

- Công tác Cải cách hành chính của Sở; Đánh giá cải cách hành chính, đánh giá công vụ

- Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN

- Điều hành hoạt động Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Đồng Nai;

- Công tác quản lý Chương trình đào tạo sau đại học (Chương trình 2, Mục tiêu 2);

- Công tác Cấp phép và theo dõi hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện;

- Công tác Phòng chống tham nhũng, Nội chính, Bồi thường nhà nước; Giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác Thanh tra chuyên đề

- Công tác Tiếp dân, xử lý Thủ tục Hành chính một cửa của Sở.

- Công tác pháp chế

- Công tác chỉ đạo xử lý công văn đến của Sở

- Công tác góp ý trong các lĩnh vực được giao phụ trách

b. Tham gia Phó Thường trực, thành viên của các Hội đồng và Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công

c. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo Phòng Quản lý Khoa học và Thanh tra Sở.

d. Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ của các địa phương, gồm: thành phố Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ và huyện Tân Phú.

 

 

4. Chuyên viên chính NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYENNGOCPHUONG.jpg
​1. Ngày sinh: 11/03/1973
2. Quê quán: Tiền Giang
3. Chức vụ:

    - Chính quyền: Phó Giám đốc Sở

    - Đảng: Đảng viên

4. Học vị: Thạc sĩ
5. Trình độ:
- Chuyên môn: Thạc sĩ Cơ khí
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Tin học: B

6. Điện thoại liên lạc:

     - Cơ quan: 0251.3822297 - 6888

7. Email: phuongnn@dost-dongnai.gov.vn

8. Nhiệm vụ được phân công:

Trong thời gian chờ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở.

- Phân công thực hiện theo dõi, nghiên cứu hồ sơ, rà soát nội dung khi các phòng/đơn vị trình Lãnh đạo Sở, tham mưu Lãnh đạo Sở trước khi quyết định đối với các nhiệm vụ do lãnh đạo Sở phân công. Cụ thể:

  + Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập”.

  + Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

​​